Tanúsítványok és engedélyek

FEHÉR üzemanyagtöltő állomások részére

A Volumix Kft.  kiépítette és tanúsíttatta a ISO 9001:2015 szerint kidolgozott minőségirányítási rendszerét, melyet azóta is folyamatosan fejleszt és működtet.

Rendelkezünk az összes általunk végzett üzemanyagtechnológiai munka végzésére jogosító hatósági bizonyítványokkal, amelyek a következők:

  • Az MKEH Metrológiai Hatóság által kiadott, az üzemanyagmérők javítás utáni, 30 napos érvényességű hitelesítést helyettesítő minősítésre vonatkozó határozat.
  • Az MKEH Metrológiai Hatóság által kiadott, automatikus üzemű szintmérő szondák hitelesítésének II. fázisát (illesztés) helyettesítő, 30 napos minősítésére kiadott határozat.
  • Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Műszaki Felügyeleti Osztály által kiadott igazolás az 1/2016. (I.5.) NGM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő tárolótartályok és berendezéseik helyszíni technológiai szerelésének, tisztításának, szivárgásvizsgálatának és időszakos ellenőrző vizsgálatának végzésére.
  • Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Műszaki Felügyeleti Osztály által kiadott igazolás, a többször módosított 3/1998.(I.12.) IKM rendelet hatálya alá tartozó berendezések, edények, tartályok – ideértve azok részegységeit, alkatrészeit is – és a csővezetékek gyártóművi, ill. helyszíni gyártása, szerelése, átalakítása és javítása során – a tanúsított hegesztéstechnológiával – ömlesztőhegesztés végzésére.
  • Az MKEH PMFH által kiadott – a 118/2011. (XII.15.) VM rendelet (a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről) szerinti – a motorbenzin tárolótartályok gázvisszavezető rendszereinek vizsgálatára, beállítására és tanúsítására, illetve pisztolygáz visszavezetés mérésére, beszabályozására és tanúsítására kiadott engedély.

A Volumix Kft. a környezeti mintavételi és emissziómérési tevékenységek végzésére, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1099-1/2017 számon kiadott akkreditált státusszal rendelkezik.

TÜV Tanúsítványok