Üzemanyag-technológiai beruházás

A Volumix Kft. főként mezőgazdasági és szállítmányozási profilú gazdasági társaságok, és magán tulajdonú üzemanyagtöltő állomások generál kivitelezését, ill. teljes technológiai rendszerének kialakítását végzi.
Elvégzi a szükséges időszakos vizsgálati-, és mérési munkákat, ill. az eseti javítási munkákat.

Üzemanyag-technológiai szerviz tevékenység– üzemanyagtöltő állomások tervezése

 •  üzemanyagtöltő állomások generál kivitelezése
 •  üzemanyag-technológiai rendszerek szerelése
 •  tároló tartályok tisztítása, hitelesítése, szerkezeti vizsgálata
 •  tartály-lyukadás jelzők telepítése, és azok éves vizsgálata
 •  gázinga rendszerek szerelése
 •  pisztolygáz visszavezetés kútoszlopba való utólagos beépítése
 •  üzemelő kútoszlopok szervizelése és karbantartása
 •  kútoszlopok hitelesítése
 •  pisztolygáz visszavezetés megfelelőségének tanúsítása
 •  gázinga rendszer megfelelőségének tanúsítása
 •  kútoszlopok értékesítése
 •  üzemanyag-technológiai szerelvények értékesítése
 •  ipari átfolyásmérők, és kimérő rendszerek értékesítése
 •  épületgépészeti tervezés
 •  épületgépészeti kivitelezés, szerelés
 •  szintmérő szondák hitelesítése
 •  önkiszolgáló tankolást felügyelő-, és nyilvántartó tankoló automaták telepítése és szervizelése

Környezeti mintavételek

– Talaj-, talajvíz és felszíni víz, szennyvíz mintavétele és helyszíni vizsgálata.
Az általunk vett minták a velünk együttműködő, szintén akkreditált vizsgálólaboratóriumok
egyikéhez kerül, ahol elvégzik a vett környezeti minták laboratóriumi elemzését. A
mintavételi adatokat és körülményeket rögzítő dokumentációt, ezen laborvizsgálati
jegyzőkönyvvel együtt adjuk a megrendelő részére.

Emissziómérés

Általunk végzett emissziómérési munkák:
– Kibocsátott légszennyező anyagok térfogatáramának meghatározása és a gáz halmazállapotú
légszennyező komponensek koncentrációjának helyszíni mérése
– Légszennyező pontforrás véggáza szilárd halmazállapotú légszennyező komponenseinek
izokinetikus mintavétele és gázhalmazállapotú légszennyező anyagainak adszorpciós és
abszorpciós mintavétele

Az általunk végzett emissziómérések során vett adszorpciós és abszorpciós minták, a velünk
együttműködő, szintén akkreditált vizsgálólaboratóriumok egyikéhez kerül, ahol elvégzik a
minták laboratóriumi elemzését. Mi ezen laborvizsgálati jegyzőkönyv alapján tudjuk
kiszámítani a légszennyezőanyag kibocsátás pontos koncentrációját és elkészíteni az
emissziómérési jegyzőkönyvet.

Környezetvédelmi szakértés

– környezetvédelmi hatásvizsgálatok elkészítése
– teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok elkészítése
– beruházások engedélyezéséhez szükséges előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció
elkészítése

– építési és egyedi építmény esetében létesítési engedélyezési tervdokumentációhoz szükséges
környezetvédelmi munkarész elkészítése
– telepengedélyezési tervdokumentáció elkészítése
– környezetvédelmi engedélyek megszerzéséhez szükséges szakértői vélemények,
engedélyezési dokumentációk elkészítése
– környezetvédelmi bevallások (hulladékos, levegőstisztaság-védelmi, KAR, FAVI)
elkészítése
– környezetvédelmi megbízotti feladatok teljes körű ellátása