Cégismertető

Mezőgazdasági és fuvarozó cégek részére

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket néhány fontos jogszabályra, melyeknek teljesítése az Önök cégét, vállalkozását a legaktuálisabban érintheti.

Amennyiben Ön saját gázolajtöltő állomást kíván létesíteni, megszüntetni vagy más területre kívánja áthelyezni, az alábbi kötelezettségeknek kell megfelelnie:

– tervdokumentáció alapján engedélyeztetni kell a területileg illetékes műszaki biztonsági hatósággal

– a hatósági engedélyeztetés során közreműködő környezetvédelmi és vízügyi hatóságok szakhatósági hozzájárulásához szükséges környezeti mintavételeket kell végezni, tervdokumentációkat, adatszolgáltatásokat (KAR, FAVI) szükséges benyújtani,

– az üzemanyagtöltő állomáson keletkező szennyezett csapadékvíz kezelésére olaj-iszap fogó műtárgyat kell telepíteni, ill. üzemelés esetén rendszeresen karbantartani.

Amennyiben Ön saját gázolajtöltő állomást üzemeltet az alábbi kötelezettségeknek kell megfelelnie:

– időszakos vizsgálatokat kell elvégezni: szükség szerinti tartály tisztítás, időszakos tömörségvizsgálat (5 évenként), időszakos szerkezeti vizsgálat (10 évenként), lyukadásjelző berendezés évenkénti vizsgálata, tartály kalibráló mérése és hitelesítése, kútoszlop minősítése és hitelesítése,

– a saját gázolajtöltő állomás használatba vételi engedélyében, a közreműködő környezetvédelmi és vízügyi szakhatóság határidővel adta meg szakhatósági hozzájárulását. Ezen szakhatósági hozzájárulást meg kell újítani.

– az üzemanyagtöltő állomáson keletkező szennyezett csapadékvíz kezelésére olaj-iszap fogó műtárgyat rendszeresen karbantartani, tisztítani, a keletkező veszélyes hulladék elszállítani.

Amennyiben Ön rendelkezik állattartó teleppel, akkor az alábbi kötelezettségeknek kell megfelelnie:

– vízjogi üzemeltetési engedélyes monitoring kutakat rendszeresen kell mintázni és vizsgáltatni, valamint jelenteni a területileg illetékes vízügyi hatóság részére

– környezetvédelmi működési engedélyben, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírások nyomon követése, éves gyakorisággal történő jelentése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére

– vízjogi létesítési-, ill. üzemeltetési engedélyben foglalt előírások teljesítése

Amennyiben az Ön végez növénytermesztést, és végez termény tisztítási-, és szárítási és tárolási tevékenységet az alábbi  kötelezettségeknek kell megfelelnie:

– kürtő ill. kémény (légszennyező pontforrás) időszakos emissziómérését kell elvégeztetni,

– a levegővédelmi működési engedély 5 évig érvényes, amelyet 5 évente meg kell újítani,

– a levegővédelmi működési engedéllyel rendelkező forrásokra vonatkozóan minden évben adatszolgáltatást kell benyújtani a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság felé, amelynek a határideje március 31.

A fenti kötelezettségek elmulasztása, egy esetleges hatósági ellenőrzés alkalmával bírságot von maga után.

A fentiek alapján vállaljuk a saját gázolajtöltő állomással kapcsolatos munkák elvégzését:

– az üzemanyag töltő állomás létesítéséhez, megszüntetéséhez, áthelyezéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése (vonatkozó jogszabály: 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet),

– az üzemanyag töltő állomás létesítését, megszüntetését, áthelyezését teljes körűen elvégzi,

– üzemanyagtöltő állomás valamennyi időszakos vizsgálati munkáját teljes körűen elvégzi,

– az üzemanyag töltő állomások használatba vételi engedélyében szereplő környezetvédelmi és vízügyi szakhatósági hozzájárulás megújítását, a vonatkozó 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján,

– az üzemanyag tartályok telepítése ill. megszüntetése során szükséges környezetvédelmi jellegű feladatok elvégzését (talajmintavétel, tényfeltárás, műszaki beavatkozás, utóellenőrzés),

– az üzemanyag tartályok telepítése ill. megszüntetése során szükséges környezetvédelmi jellegű adatszolgáltatások (KAR és FAVI) elkészítését,

– az üzemanyagtöltő állomáshoz tartozó olaj-iszap fogó műtárgyak üzemszerű működéséhez szükséges rendszerese tisztítását, a keletkezett veszélyes hulladék elszállítását,

– a monitoring kutak akkreditált mintavételét és laborvizsgálatát elvégezzük.

A fentiek alapján vállaljuk a termény tisztítási-, és szárítási és tárolási tevékenységhez kacsolódó teljes körű környezetvédelmi feladatok elvégzését az alábbiak szerint:

– időszakos emissziómérés elvégzése a vonatkozó 4/2011. (I.14.) VM rendelet értelmében

– üzemnapló készítése a vonatkozó 6/2011. (I.14.) VM rendelet értelmében

– éves bevallás (LM) készítése a vonatkozó 306/2010. (XII.23.) kormányrendelet értelmében

– a levegővédelmi működési engedély megújítására vonatkozó dokumentáció elkészítése a vonatkozó 306/2010. (XII.23.) kormányrendelet értelmében