Cégismertető

FEHÉR üzemanyagtöltő állomások részére

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket néhány fontos jogszabályra, melyeknek teljesítése az Önök cégét, vállalkozását a legaktuálisabban érintheti.

Amennyiben Ön üzemanyagtöltő állomást kíván létesíteni, átépíteni esetleg megszüntetni vagy kútoszlopot kíván cserélni, áthelyezni, az alábbi kötelezettségeknek kell megfelelnie:

– tervdokumentáció alapján engedélyeztetni kell a területileg illetékes műszaki biztonsági hatósággal,

– a hatósági engedélyeztetés során közreműködő környezetvédelmi és vízügyi hatóságok szakhatósági hozzájárulásához szükséges környezeti mintavételeket kell végezni, tervdokumentációkat, adatszolgáltatásokat (KAR, FAVI) szükséges benyújtani,

– az üzemanyagtöltő állomáson keletkező szennyezett csapadékvíz kezelésére olaj-iszap fogó műtárgyat kell telepíteni.

Amennyiben Ön üzemanyagtöltő állomást üzemeltet az alábbi kötelezettségeknek kell megfelelnie:

– időszakos vizsgálatokat kell elvégezni: szükség szerinti tartály tisztítás, időszakos tömörségvizsgálat (5 évenként), időszakos szerkezeti vizsgálat (10 évenként), lyukadásjelző évenkénti vizsgálata, tartály kalibráló mérése és hitelesítése, kútoszlop minősítése és hitelesítése,

– az üzemanyagtöltő állomás üzemelése során keletkező veszélyes hulladékokat gyűjteni, szállíttatni, dokumentálni és a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság felé jelenteni kell, tárgyévet követő március 1.-ig

– az üzemanyagtöltő állomáson keletkező szennyezett csapadékvíz kezelésére olaj-iszap fogó műtárgyat rendszeresen karbantartani, tisztítani, a keletkező veszélyes hulladék elszállíttatni.

– amennyiben vízjogi üzemeltetési engedélyes monitoring kúttal rendelkezik, úgy annak rendszeres mintázása és vizsgálata szükséges,

– az üzemanyagtöltő állomás használatba vételi engedélyében, a közreműködő környezetvédelmi és vízügyi szakhatóság határidővel adta meg szakhatósági hozzájárulását. Ezen szakhatósági hozzájárulást meg kell újítani.

A fenti kötelezettségek elmulasztása, egy esetleges hatósági ellenőrzés alkalmával bírságot von maga után.

Vállaljuk a üzemanyagtöltő állomással kapcsolatos munkák elvégzését az alábbiak szerint:

– az üzemanyag töltőállomás létesítéséhez, megszüntetéséhez, átépítéséhez, kútoszlop cseréhez ill. áthelyezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítését és engedélyeztetését (vonatkozó jogszabály: 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet),

– az üzemanyag töltő állomás létesítését, megszüntetését, átépítését, kútoszlop cseréjét, áthelyezését teljes körűen elvégzi,

– üzemanyagtöltő állomás valamennyi időszakos vizsgálati munkáját teljes körűen elvégzi,

– az üzemanyagtöltő állomáshoz tartozó olaj-iszap fogó műtárgyak üzemszerű működéséhez szükséges rendszeres tisztítását, a keletkezett veszélyes hulladék elszállítását,

– az üzemanyagtöltő állomások használatba vételi engedélyében szereplő környezetvédelmi és vízügyi szakhatósági hozzájárulás megújítását, a vonatkozó 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján,

– az üzemanyagtöltő állomások üzemeltetése során keletkező veszélyes hulladékok rendszeres szállítását, éves jelentés elkészítését,

– az üzemanyag tartályok telepítése ill. megszüntetése során szükséges környezetvédelmi jellegű feladatok elvégzését (talajmintavétel, tényfeltárás, műszaki beavatkozás, utóellenőrzés),

– az üzemanyag tartályok telepítése ill. megszüntetése során szükséges környezetvédelmi jellegű adatszolgáltatások (KAR és FAVI) elkészítését,

– a monitoring kutak akkreditált mintavételét és laborvizsgálatát elvégezzük.